Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

ДОПУСТИМЕ ОЦІНЮВАННЯ МНОЖИНИ ПАРАМЕТРІВ СТАТИЧНОЇ СИСТЕМИ В КЛАСІ БАГАТОМІРНИХ ЕЛІПСОЇДІВ

М. Дивак

Abstract


Розглянуто методи побудови допустимих еліпсоїдальних оцінок області працездатності статичної системи. Показано умови існування області допусків, коли статична система описується інтервальною моделлю і розроблено ітераційний алгоритм, який дозволяє сумістити процедури локалізації множини параметрів моделі і допустимого еліпсоїдального оцінювання. Проведено аналіз задачі допустимого оцінювання параметрів лінеаризованої інтервальної моделі в умовах ідентифікації базових функцій, який дозволив виробити підходи до вибору конфігурації допустимої еліпсоїдальної оцінки.

Keywords


допустимі еліпсоїдальні оцінки; область працездатності статичної системи; інтервальна модель; інтервальний аналіз

Full Text:

PDF

References


Дивак М.П, Стахів П.Г. Ідентифікація моделей об’єктів в умовах інтервальної невизначеності на основ і методів аналізу інтервальних даних // АВТОМАТИКА­2000. Праці МК з управління, Львів 11­-15 вересня 2000: Праці в 7­ми томах.­ Т. 2. – Львів: Державний НДІ інформаційної інфраструктури, 2000.­С. 90-­97.

Дивак М.П. Оцінка точності характеристик радіоелектронних кіл методами аналізу інтервальних даних // Праці Ін­-ту електродинаміки НАНУ. Електротехніка’2001: Зб. наукових праць.­К: ІЕД НАН України, 2001.­ С.29-­33.

Кривошейкин А.В. Точность параметров и настройка аналоговых радиоелектронных цепей. М., 1983. 136 с.

Дивак М.П. Франко Ю.П. Методи аналізу інтервальних даних стосовно оцінки технологічних процесів виготовлення інтегральних схем // Теоретична електротехніка. ­2000. №55.­ С.167-­173.

Дивак М.П. Метод локалізації гарантованих оцінок в задачах параметричної ідентифікації // Вимірювальна та обчислю­вальна техніка в технологічних процесах. – 2000. ­ №4.­ С. 12-­17.

Дивак М.П. , Стахів П.Г. Реалізація методу локалізації параметрів інтервальних моделей з виділенням насиченого блоку експе­рименту на паралельних обчислювальних графах. // Электроника и связь. – 2001. №12. – С. 120–124.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
hgs yükleme