2012, Volume 11, Issue 3

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Ashok Kumar, Vinay Goyal
PDF
180-190
Anton Mykhailiuk, Olena Mykhailiuk, Oleksiy Pylypchuk, Volodymyr Tarasenko
PDF
191-202
Marina Polyakova, Victor Krylov, Natalya Volkova
PDF
203-214
Dipak V. Patil, Rajankumar S. Bichkar
PDF
215-223
Anton Kabysh, Vladimir Golovko
PDF
224-233
Artur Voronych, Yaroslav Nykolaychuk, Volodymyr Hladyuk
PDF
234-244
Svetlana Antoschuk, Dmitry Maevsky
PDF
245-254
S.P. Khandait, R.C. Thool, P.D Khandait
PDF
255-261
Bohdan Y. Volochiy, Leonid D. Ozirkovskyy, Ihor W. Kulyk
PDF
262-271
Yuriy Semchyshyn, Ivan Kulpa, Igor Kolosovskyi, Oleksandr Hrechnikov, Petro Hayda
PDF
272-281
Vitaliy Deibuk, Ivan Yuriychuk, Roman Yuriychuk
PDF
282-292
Julia Drozd, Alexander Drozd, Julian Sulima
PDF
293-301
Volodymyr Luzhetsky, Yuriy Baryshev
PDF
302-308