2011, Volume 10, Issue 2

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Marek Aleksander, Mykola Karpinskyy, Grzegorz Litawa
PDF
91-96
Maksym Seniv, Vitaliy Yakovyna, Yaroslav Chabanyuk, Dmytro Fedasyuk
PDF
97-107
Chander Kant
PDF
108-113
Victor Hryshachov, Denys Zamyatin, Olexy Kebkalo, Anton Mykhailiuk, Lesya Ohnivchuk, Volodymyr Tarasenko
PDF
114-132
S. S. Sreeja Mole, L. Ganesan
PDF
133-140
Marina Polyakova
PDF
141-152
Raj Gaurang Tiwari, Mohd. Husain, Anil Agrawal
PDF
153-161
Mykola Dyvak, Taras Dyvak, Petro Stakhiv
PDF
162-171
Jan Kałuski
PDF
172-178
Nikolay Petrov
PDF
179-182
Vyacheslav Y. Pysmennyi, Maksym Y. Ternovoy
PDF
183-191