Turchenko, V., Shults, V., Turchenko, I., Wallace, R. M., Sheikhalishahi, M., Vazquez-Poletti, J. L., & Grandinetti, L. (2014). SPOT PRICE PREDICTION FOR CLOUD COMPUTINGUSING NEURAL NETWORKS. International Journal of Computing, 12(4), 348-359. https://doi.org/10.47839/ijc.12.4.615