Kotsur, Dmytro, and Vasyl Tereshchenko. 2020. “AN OPTIMIZED ALGORITHM FOR COMPUTING THE VORONOI SKELETON”. International Journal of Computing 19 (4):542-54. https://doi.org/10.47839/ijc.19.4.1987.