Lysenko, Vitalii, Oleksiy Opryshko, Dmytro Komarchuk, Natalia Pasichnyk, Natalya Zaets, and Alla Dudnyk. 2018. “INFORMATION SUPPORT OF THE REMOTE NITROGEN MONITORING SYSTEM IN AGRICULTURAL CROPS”. International Journal of Computing 17 (1):47-54. https://doi.org/10.47839/ijc.17.1.948.