Turchenko, V., Shults, V., Turchenko, I., Wallace, R. M., Sheikhalishahi, M., Vazquez-Poletti, J. L. and Grandinetti, L. (2014) “SPOT PRICE PREDICTION FOR CLOUD COMPUTINGUSING NEURAL NETWORKS”, International Journal of Computing, 12(4), pp. 348-359. doi: 10.47839/ijc.12.4.615.