Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ НАДІЙНОСТІ, ШВИДКОДІЇ ТА ВАРТОСТІ РІЗНИХ ТРИГЕРІВ

Ігор Васильцов, Богдан Мандзій, Андрій Бенч

Abstract


У даній статті розглядається підхід до оцінки найважливіших параметрів проектованої обчислювальної техніки. На основі запропонованого підходу розробник може оцінити надійність, швидкодію та вартість проектованого пристрою. Названі параметри можуть слугувати критеріями оптимізації, що дозволить обрати оптимальну структуру проектованого обчислювального пристрою ще на ранніх етапах проектування. Щоб проілюструвати запропонований підхід проаналізовано різні типи тригерів та проведено оцінку їх оптимізаційних критеріїв. Запропонований підхід може бути застосований при побудові засобів багатокритеріальної оптимізації на основі еволютивних алгоритмів.

Keywords


багатокритеріальна оптимізація на основі еволютивних алгоритмів; глобальні оптимізаційні критерії; функціональна надійність

Full Text:

PDF

References


Igor V. Vasiltsov, Bogdan A. Mandzij, “New 3D Model of Internal Electromagnetic Noises in VLSI Chip”, In Proc. of 15­th Intern. Wroclaw Symp. on Electromagnetic Compatibility, Wroclaw, Poland, June 27­30, 2000, pp.55-­58.

Peter J. Ashenden. The Designer‘s Guide to VHDL. The University of Adelaide. Morgan Kaufmann Publishers, Inc. San Francisco, Califor­nia, 1996, 688p.

Роман Базилевич, Тарас Телюк. “Опти­мізація процедури розміщення”. Матеріали міжнародної конференції CCU`2000,. Львів, 2000, ст.75-­78.

Ігор Васильцов. “An Approach to EMO Algorithms Development for Computational De­vices Implemented on VLSI”, Матеріали 6-­ої Міжнародної Конференції CADSM`01, Львів­ Славсько, Україна, 12­17 Лютий, 2001, ст.43-­46.

Igor V. Vasiltsov, Bogdan A. Mandziy. Esti­mation of the reliability of digital systems imple­mented on programmable devices, Microelectron­ics Reliability, Elsevier Science, Vol:40 Iss:12, No­vember, 2000 pp.2087-­2093.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
buy cheap Instagram likes
ko cuce
knight online indir
buy tiktok likes