Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА СУПРОВОДУ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: МОДЕЛІ БАЗОВИХ ТА ВАЛЮТНИХ КРЕДИТІВ

Е. Марецька

Abstract


Запропоновано математичні моделі консолідації кредитів, що сплачуються у повних внесках. Розроблені моделі в раховують різноманітні способи нарахування процентів: простий чи складний, постійну чи змінну процентні ставки. Створений математичний апарат дає можливість порівнювати кошти кредитів, знаходити оптимальні умови надання кредитів.

Keywords


інформаційно-­аналітична система; кредит; повний внесок; математична модель

Full Text:

PDF

References


Кредитний ризик комерційного банку / В.В.Вітлінський, О.В.Пернарівський, Я.С.Наконечний, Г.І.Великоіваненко; За ред. В.В.Вітлінського.­ Київ: Знання, 2000.­ 251 с.

Марецька Е. Інформаційні моделі кон­солідації кредитів.­ Львів: ДНДІІІ, 2001.­ 219 с.

Марецька Е. Інформаційно­аналітична система супроводу кредитної діяльності // Вісник Східноукраїнського національного університету.­ 2001.­ № 3 (37).­ С. 152­-160.

Марецька Е. Математичні моделі процесів консолідації кредитів сплачуваних у капіталових внесках // Вестник Нацио­нального технического университета «Харь­ковский политехнический институт».­ 2001.­ № 8.­ С. 84-­92.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
hgs yükleme