Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІО-ЕКОЛОГІЧНОГО СРЕДОВИЩА ПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ МІСТА

Л. М. Барткова

Abstract


В статті розглянуто розроблено методику побудови узагальнених соціально-економічних та екологічних чинників, зокрема, побудовано функції відповідності соціо-екологічних зон нечітким множинам, що характеризують соціально-економічні та екологічні чинники; на основі кореляційного зв’язку між соціально-економічними (екологічними) чинниками та витратами побудовано матрицю попарних порівнянь соціально-економічних чинників та доведено такі її властивості, як додатність, обернено-симетричність та узгодженність, що дозволило суттєво спростити розрахунок її власного вектора; запропоновано підхід щодо розрахунку важливостей соціально-економічних та екологічних чинників чинників; на основі методу ранжування розроблено процедуру побудови узагальнених експертних оцінок екологічних та соціально- економічних умов життєдіяльності.

Keywords


узагальнені соціально-економічні чинники; узагальнені екологічні чинники; лінгвістична змінна; нечітка змінна; функція відповідності; власний вектор; метод ранжування

Full Text:

PDF

References


Барткова Л.М. Аналіз впливу підприємницької діяльності на порушення соціо-екологічного балансу у промислових районах міста // Експрес-новини: наука, техніка, виробництво.- 1998.-№№17-18.- с. 31-32.

Барткова Л.М. Інтервальне оцінювання витрат, пов’язаних із порушенням соціо-екологічного балансу в районі промислового міста // Вісник ТАНГ.-2000.- Випуск 10.- с.124-128.

Барткова Л.М. Особливості регулювання господарської діяльності підприємств з врахуванням соціально-економічних та екологічних чинників // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 173.-Дніпропетровськ: ДНУ, 2003.-с. 74-79.

Барткова Л.М., Дивак М.П. Реалізація методики вивчення комплексного впливу господарської діяльності підприємств на соціо-екологічне середовище на прикладі АТП-16127 міста Тернополя // Вісник ТДПУ.- 1999.- №4.- с. 64-69.

Буштуева К.А. Атмосферное загрязнение и здоровье // Гигиена и санитария.- 1971.- №3.- с.3.

Голяченко О.М., Сердюк А.М., Приходський О.О. Соціальна медицина організація та економіка охорони здоров’я.- Тернопіль-Київ-Вінниця.- 1997.- 328 с.

Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений: Пер. с англ.- М.: Мир, 1976.- 165с.

Зарубин Г.П., Новиков Б.В. Гигиена города.- М.: Медицина, 1986.- 272 с.

Пинигин М.А. Гигиенические основы оценки суммарного загрязнения воздуха населенных мест // Гигиена и санитария.- 1985.- № 1.- с. 66- 69.

Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий: Пер. с англ.- М.: Радио и связь, 1993.- 320 с.

Ступак Ф.Я. Деякі соціологічні аспекти сучасності // Соціально-еколономічні та екологічні проблеми розвитку адміністративних районів.- частина 1.- Львів.- 1997.- с. 222-226.

Фащевский Н.И., Палий Т.М., Крищук Г.А., Марун О.В. Социальные и экономические проблемы экологии и состояние здоровья населения.- К., Укр НИИНТИ Госплана УССР, 1991.- 44 с.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.
hgs yükleme