2020, Volume 19, Issue 1

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

El Mehdi Cherrat, Rachid Alaoui, Hassane Bouzahir
PDF
11-19
Avazjon R. Marakhimov, Kabul K. Khudaybergenov
PDF
20-26
Oscar Karnalim, Gisela Kurniawati
PDF
27-38
Asya Stoyanova-Doycheva, Vanya Ivanova, Todorka Glushkova, Stanimir Stoyanov, Irina Radeva
PDF
39-48
Marcin Lawnik, Arkadiusz Banasik, Adrian KapczyƄski
PDF
49-54
Iryna Khomytska, Vasyl Teslyuk, Iryna Bazylevych, Inna Shylinska
PDF
55-62
Maureen Nettie Linan, Bobby Gerardo, Ruji Medina
PDF
63-69
Sergei Anfilets, Sergei Bezobrazov, Vladimir Golovko, Anatoliy Sachenko, Myroslav Komar, Raman Dolny, Valery Kasyanik, Pavlo Bykovyy, Egor Mikhno, Oleksandr Osolinskyi
PDF
70-77
Vijayalakshmi Anand, Chittaranjan Hota
PDF
78-87
Viktor V. Morozov, Olena V. Kalnichenko, Olga Olga O. Mezentseva Mezentseva
PDF
88-96
Ahmed Mohammed Hussein, Hadeel Qasem Gheni, Wed Kadhim Oleiwi, Zahraa Yaseen Hasan
PDF
97-105
Ahmed Sultan Alhegami, Hussein Alkhader Alsaeedi
PDF
106-117
Tatiana Batura, Aigerim Bakiyeva, Maria Charintseva
PDF
118-127
Svitlana Krepych, Iryna Spivak
PDF
128-136
Rathish Radhakrishnan, Karpagavadivu Karuppusamy
PDF
137-146